دامنه

دامنه خود را همین امروز برای موفقیت بیشتر در کسب و کار انتخاب کنید

امروز دامنه خود را انتخاب کنید !

loading
لطفا دامنه خود را وارد کنید.
لطفا تأیید کنید که شما یک ربات نیستید.

قیمت دامنه ها

با توجه به تغییرات نرخ ارز سعی می کنیم قیمت ها را بروز کنیم

شروع از ( سالیانه )

400 هزار تومان

 

org.

شروع از ( سالیانه )

350 هزار تومان

 

net.

شروع از ( سالیانه )

10 هزار تومان

 

ir.

شروع از ( سالیانه )

300 هزار تومان

 

com.

جدول قیمت ها

هزینه دامنه با توجه به نرخ ارز متغیر می باشد( جدول زیر تقریبی است) جهت دریافت قیمت های به روز به ناحیه کاربری وارد شوید.

دامنهسالثبتانتقالتمدید
com.1250 هزار تومان250 هزار تومان250هزار تومان
net.1310 هزار تومان310 هزار تومان310 هزار تومان
org.1320 هزار تومان320 هزار تومان320 هزار تومان
us.1240 هزار تومان240 هزار تومان240 هزار تومان
biz.1420 هزار تومان420 هزار تومان420 هزار تومان
info.1400 هزار تومان400 هزار تومان400 هزار تومان
ir.110 هزار تومان10 هزار تومان10 هزار تومان
ir.530 هزار تومان30 هزار تومان30 هزار تومان
xyz.1330 هزار تومان330 هزار تومان330 هزار تومان